CD Katechismus katolické církve

Klubová cena

130,- Kč

Běžná cena

150,- Kč

Cyklus 79 pořadů, vysílaných od září 2007 do jara 2008 na Radiu Proglas v týdenních intervalech. Vzhledem k velkému zájmu posluchačů má sloužit jako užitečná pomůcka při studiu katolické nauky.

Celkový čas 26 hod. 51 min.

Důkaz Boží existence

Bůh přichází vstříc člověku

Člověk odpovídá Bohu           

Modlitba

Andělé strážní

Modlitba - 2. část

Podoby modlitby

Prosba a přímluva

Prameny a cesty

Problémy modlitby I.

Problémy modlitby II.

Advent

Tajemství vtělení

Tajemství vtělení II.

Tajemství vtělení III.

Ohlednutí

Modlitba díků

Vytrvalost v modlitbě

Otče náš - 1. část

Otče náš - 2. část

Nevyslyšení modlitby

Růst modlitby

Věřím v Boha - 1. část

Vyznání víry - Bůh Stvořitel

Člověk a pád

Ježíš Kristus, který trpěl pod Ponciem Pilátem

Ješíš Kristus, který trpěl pod Ponciem Pilátem - 2. díl

Sestoupil do pekel

Odtud přijde soudit živé i mrtvé

Věřím v Ducha svatého - 1. část

Věřím v Ducha svatého - 2. část

Církev

Vyznání víry - Církev je Jedna, Svatá, Všeobecná, Apoštolská

Církev - Boží lid, Kristovo tělo, Chrám Ducha svatého

Hierarchické zřízení církve a úloha laiků v církvi

Zasvěcený život

Odpuštění hříchů

Nanebevzetí Panny Marie

Věřím ve vzkříšení těla

Věřím v život věčný

Termíny Amen, Kyrie, Aleluja, Hosana

Liturgie

Svátosti

Svátostné slavení velikonočního tajemství - 1. část

Svátostné slavení velikonočního tajemství - 2. část

Křest - 1. část

Křest - 2. část

Biřmování

Eucharistie - 1. část

Eucharistie - 2. část

Svátost smíření - 1. část

Svátost smíření - 2. část

Pomazání nemocných

Svátost manželství - 1. část

Svátost manželství - 2. část

Svátost kněžství

Svátostiny

Důstojnost člověka

Důstojnost člověka

Mravní svědomí

Ctnosti

Hřích

Lidské společenství - osoba a společnost

Sociální spravedlnost

Mravní zákon

Milost a ospravedlnění

Vstal z mrtvých

Desatero

1. přikázání

2. přikázání

3. přikázání

4. přikázání

5. přikázání

6. přikázání

7. přikázání

8. přikázání

9. přikázání

10. přikázání

Společenství svatých

 

Katechismus se nabízí všem věřícím, kteří touží prohloubit své poznání nevyčerpatelného bohatství spásy. Zamýšlí podporovat ekumenické úsilí, oživované svatou touhou po jednotě všech křesťanů, tím, že vystihuje s přesností obsah a souladnou ucelenost katolické víry. Je nabídnut každému člověku, který se ptá po důvodech naší naděje a chce poznat, co věří katolická církev.

Jan Pavel II.

Koupí tohoto předmětu podpoříte vysílání Radia Proglas! Děkujeme!

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group