CD Církevní dějiny v zrcadle času I

Klubová cena

200,- Kč

Běžná cena

220,- Kč

37 dílů vzdělávacího cyklu, který odvysílal Proglas od října 2007 do června 2008 na nosiči ve formátu MP3.

Název části Délka
Mezi antikou a středověkem I. 00:18:32
Mezi antikou a středověkem II. 00:18:59
Zrod mnišství v Evropě 00:25:36
Karel Veliký a obnova císařství 00:25:43
Velká Morava a cyrilometodějská mise 00:25:00
Otonská dynastie a temný věk papežství 00:25:02
Církev v období raně přemyslovského státu 00:24:46
Křesťanství v Evropě na přelomu I. a II. milénia 00:24:59
Ohlédnutí za prvním křesťanským tisíciletím 00:25:13
Boj o investituru a velké schizma 00:23:00
Obroda řeholního života ve vrcholném středověku 00:19:46
Křížová tažení ve středověku 00:26:04
Inocenc III. a středověké hereze 00:25:09
Vznik žebravých řádů a zrod univerzit 00:24:34
Církevní správa a řeholní instituce v českých zemích v raném a vrcholném středověku I. 00:21:15
Církevní správa a řeholní instituce v českých zemích v raném a vrcholném středověku II. 00:22:30
Všeobecná a česká církev od počátku avignonského zajetí do Kostnického koncilu.. 00:24:05
Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy na sklonku středověku 00:21:33
Poutnické hnutí ve středověku a snahy o sblížení mezi východní a západní církví 00:21:07
Ohlédnutí za první  polovinou druhého křesťanského tisíciletí 00:23:21
Renesanční papežství 00:24:17
Reformace 00:24:27
Reakce na reformaci a Tridentský koncil 00:23:56
Od Václava IV. k protireformaci 00:25:37
Úloha církevních řádů při obnově církve 00:22:24
Od Rudolfova Majestátu k Obnovenému zřízení zemskému 00:21:48
Shrnutí renesančního období v životě církve 00:22:10
Pobělohorská rekatolizace s důrazem na poutní tradici 00:21:09
Třicetiletá válka a proměny náboženské mapy Evropy 00:19:18
Barokní kultura a její projevy 00:22:55
Čarodějnické procesy 00:24:29
Misie 00:22:53
Císařský absolutismus v českých zemích 00:23:17
Osvícenství 00:23:31
Velká francouzská revoluce a církev 00:23:38
Církevní dějiny 19. století I. 00:24:31
Církevní dějiny 19. století II. 00:26:53

Pořad připravil Mgr. Jiří Mihola, PhD., asistent Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Můžete zakoupit i v audionakladatelství Slyš.to ihned ke stažení v mp3.

Koupí tohoto předmětu podpoříte vysílání Radia Proglas! Děkujeme!

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group