P. Pavel  Moravec

Duchovní správce farnosti Ostrava Pustkovec.

Funkce: kněz, bývalý externista

Narodil se 14. 12. 1976 v Opavě a pochází z Bolatic. Po maturitě na Mendlově gymnáziu v Opavě absolvoval Teologický konvikt v Litoměřicích. Poté studoval tři ročníky Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a zbytek teologických studií dokončil na Papežské Lateránské Univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen 28. 6. 2003 v Ostravě.
Působil jako kaplan v Ostravě Porubě a nyní je od 1. 1. 2007 prvním duchovním správcem nově vzniklé farnosti Ostrava Pustkovec. V současné době studuje dálkově psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Bohoslužby z farního kostela svatých Cyrila a Metoděje v Ostavě - Pustkovci, naladíte  na Proglasu od neděle 8. srpna 2010.

Farnost Ostrava Pustkovec se nachází na západním okraji Ostravy. Patří do ní polovina velkého městského obvodu Poruba (cca 40 000 lidí) a vesnice Krásné Pole. Administrátorem naší farnosti je P. Pavel Moravec a farním vikářem P. Pavel Kupka.
Ve farnosti se také nachází komunita Sester Boromejek, které zde pomáhají při pastoraci dětí, mládeže, rodin a starších věřících. Na třech nedělních mších sv. se u nás sejde dohromady cca. 1 000 věřících. Vydáváme pravidelně farní zpravodaj Benjamín. 
Naše farnost existuje od roku 2007, kdy se obrovská farnost Ostrava Poruba rozdělila na dvě farnosti – severní část porubské farnosti se stala novou farností Ostrava Pustkovec. Naše farnost má tři sakrální objekty – farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, ve kterém jsou bohoslužby každý den. V Krásném Poli se pak nachází kostel sv. Hedviky, kde jsou bohoslužby ve čtvrtek a v neděli. Oba kostely byly postaveny v nedávné době za působení P. Josefa Gazdy. Kousek od farního kostela se nachází kaple sv. Andělů Strážných. Tuto kapli farnost nevyužívá a je dlouhodobě zapůjčená pravoslavné církvi.

Více informací najdete na www.pustkovec.farnost.cz

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group