Svatý Auracián, patron města České Budějovice, poprvé a podruhé

Svatý Auracián, patron města České Budějovice, poprvé a podruhé
11. srpna 2015 Archiv článků Autor: Petr Kronika

Ostatky svatého Auraciána, patrona města České Budějovice, byly v kostele svatého Mikuláše slavnostně uloženy před 345 lety, 3. srpna 1670.

U příležitosti 750. výročí založení Českých Budějovic, které město oslavuje v letošním roce 2015, se děkanství u sv. Mikuláše rozhodlo zrestaurovat a vystavit v kostele sv. Mikuláše ostatky sv. Auraciána. Od slavnostní mše svaté 3. srpna 2015 ve svátek sv. Auraciána do nešpor 4. srpna 2015 si lidé mohli prohlédnout relikviář s ostatky a uctít ochránce Českých Budějovic.

Na antropologickém průzkumu a zjištění stáří ostatků se podílela řada odborných pracovníků, z nichž někteří hovoří ve dvou pořadech českobudějovického studia Jan Neumann: děkan kostela sv. Mikuláše pater Zdeněk Mareš, antropoložka Erika Průchová, archeologové Zuzana Thomová a Jan John, památkářky Jarmila Hansová a Zdeňka Prokopová a astronomka Petra Stolbenková. První půlhodinka (premiéra 10. 08. 2015 ve 22:00) nastiňuje historii kultu svatého Auraciána. Druhá (premiéra 31. 08. 2015 ve 22:00) pak přibližuje vlastní antropologický výzkum ostatků světce a relikviář.

Sv. Auracián je mučedníkem a patronem Českých Budějovic. Jeho ostatky byly vyzvednuty z raně křesťanských katakomb sv. Kalixta na Via Appia v Římě a v roce 1644 se dostaly do Českých Budějovic. V kostele sv. Mikuláše byly slavnostně uloženy 3. srpna 1670. Sv. Auracián bývá zobrazován jako římský voják s mečem a palmovou ratolestí. Dnes je relikviář umístěn ve výklenku v severní zdi jižní kaple katedrálního kostela sv. Mikuláše.