Proglas ve vaší farnosti

Proglas ve vaší farnosti

Nabízíme návštěvu proglasáků ve vaší obci.

 

Rádi se s vámi setkáme při slavení mše svaté a pak rádi s vámi budeme hovořit. O Proglasu a jeho chodu, o redakčních věcech, o jeho financování. O životě, o vašich radostech a starostech.

Může to být běžný den nebo neděle, farní den nebo poutní bohoslužba...

Pokud máte zájem, plánujte, pohovořte o tomto s místním panem farářem a pak napište na adresu klub@proglas.cz. Pošlete 2 – 3 termíny možné návštěvy. Vybereme vhodný den pro vás i pro nás. A rádi přijedeme. Těšíme se.