Pohlednice - Týnský chrám v Praze

Pohlednice - Týnský chrám v Praze

zveme na bohoslužby i prohlídku Chrámu Matky Boží před Týnem.

V chrámu Matky Boží před Týnem nás vítá P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář Týnské Římskokatolické farnosti, znalec křesťanského umění a diecézní konzervátor.

Začátkem dvanáctého století (1100-1107) se vyskytuje první zmínka o kupeckém dvoře nazývaném podle jeho ohrazení Týnský dvůr (týnit = ohradit), nebo podle veselého života v něm panujícího Veselý dvůr, nebo podle cla (ungeltu) v něm vybíraného Ungelt.

Při dvoře záhy povstal špitál Panny Marie, při kterém byl zřízen kostel. První dochovaná zmínka o kostele je z roku 1135.

Historie kostela je těsně spjatá s dějinami naší země.

Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je dílem nejvýznamnějšího českého barokního malíře 17. století. Karla Škréty.  Pochází z let 1649 až 1654. Malíř na něm uplatnil své zkušenosti získané během pobytu v Itálii, kde se mimo jiné stýkal také s Tizianem.

     

Karel Škréta byl představeným staroměstského malířského cechu, který měl v chrámu také svůj oltář. Škréta pocházel z významné bratrské rodiny a byl spjat s řadou významných patricijů, kteří v Týnském kostele fundovali své oltáře a u něj si objednávali obrazy.

Na rozdíl od bočních oltářů, které si objednávali kupci,  vznikl hlavní oltář i jeho titulní obraz na zakázku staroměstského magistrátu. Je to největší plátno z Týnského chrámu o rozměrech 437 x 265 centimetrů.

Obraz Nanebevzetí Panny Marie hlavního oltáře prošel  restaurováním a byl spolu s dalšími čtyřmi obrazy mezi nejvzácnějšími exponáty veliké výstavy o Karlu Škrétovi, kterou pořádala v roce 2010 Národní galerie.

K prohlédnutí doporučujeme http://www.tyn.cz/

Zvukové pohlednice Jany Beránkové nabízí Audioarchiv

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group