Naše Paní od Jižního kříže

Naše Paní od Jižního kříže
14. července 2008 Archiv článků, Nábo Autor: Zdeněk Drštka

V katedrále v australském Sydney je zobrazována a vzývána Matka Boží jako Naše Paní od Jižního kříže. V rámci Světových dní mládeže mají poutníci možnost získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (to jest přijmout svátost smíření, eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce; a krom toho nemít zalíbení ani v lehkém hříchu).

Částečné odpustky mohou získat ti, kdo budou během probíhajícího setkání mládeže kdekoliv ve světě prosit Ducha Svatého, aby vedl mladé lidi k lásce a dal jim sílu hlásat evangelium svým životem.

Chcete-li tedy, můžete se připojit k poutníkům v Sydney v této modlitbě:

Maria, Matko Ježíše, našeho Pána,
tvá přítomnost ve Večeřadle povzbudila první učedníky
k naprosté důvěře v zaslíbení Vzkříšeného Krista.
Nyní se zasvěcuji tobě,
která jsi vzývána jako Naše Paní od Jižního kříže a Pomocnice křesťanů,
abych se mohl stát svědkem tvého Syna Ježíše
v moci jeho Ducha.
Maria, nauč mě pozornosti k Božímu hlasu v tichu
a životu ve službě pravdě, radosti a pokoji.
Amen.

Our Lady of Southern Cross

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group