Dotýkání světla - duchovní odkaz Tomáše Špidlíka

Dotýkání světla - duchovní odkaz Tomáše Špidlíka
24. ledna 2016 Archiv článků Autor: Jana Beránková

Doc. KTF UK Karel Sládek nám postupně ve třech setkáních nabízí pohled na život a dílo významného českého teologa, kněze a kardinála, duchovního otce i pedagoga. 

Premiéra byla v pátek 14. 06. 2013. Pořad opakujeme v pátek 22. 01. 2016 ve 22 hodin a následující neděli v 17. 30 hodin.

Prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík SJ

(17. prosince 1919, Boskovice – 16. dubna 2010, Řím) byl český katolický teolog, kněz, jezuita a kardinál (nebyl však biskupem).

Doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, ThD. působí na KTF UK v Praze jako odborný asistent spirituální teologie se zaměřením na východní teologii a teologii byzantské tradice. Je zakladatelem a vedoucím výzkumného Centra pro oriente.

V prvním pořadu se zabýváme významnými životními mezníky O. Tomáše Špidlíka a jeho duchovním odkazem ve vztahu k Velehradu.

http://www.prooriente.cz/ 

 Tomáš Špidlík absolvoval základní školu a gymnázium v rodných Boskovicích. V roce 1938 začal studovat latinu a českou literaturu na filozofické fakultě v Brně. Po uzavření českých vysokých škol nacisty na podzim 1939 vstoupil 23. září 1940 do jezuitského noviciátu v Benešově u Prahy. Když i tento obsadili nacisté, pokračoval v letech 1942–1945 ve filozofických studiích na Velehradě. Zde složil 24. září 1942 řeholní sliby.

Po skončení studií byl Špidlík jmenován prefektem velehradského gymnázia. Vyučoval zde češtinu a ruštinu. V roce 1946 byl poslán na teologická studia do holandského Maastrichtu, kde 22. srpna 1949 přijal kněžské svěcení. V roce 1950 doplnil svá jezuitská formační studia v italské Florencii.

V roce 1951 již bylo zřejmé, že se do vlasti nebude moci vrátit. Byl pozván ke spolupráci s Vatikánským rozhlasem. V letech 1951–53 tedy pokračoval ve studiích na Papežském orientálním institutu v Římě a v roce 1954 zde obhájil doktorskou práci (Josef Volokolamský - Úvod do ruské spirituality) pod vedením jezuity prof. Irenea Hausherra.

Od roku 1954 vyučoval jako docent východní a patristickou teologii v Římě v Papežském orientálním institutu, na Papežské gregoriánské univerzitě a v karmelitánském institutu Teresianum a hostoval na mnoha evropských i světových univerzitách, mimo jiné v St. Paul ve Spojených státech, v Indii a v Kinshase .

V roce 1961 byl jmenován profesorem. V letech 1951–1989 byl spirituálem Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v Římě. Špidlíkovy české páteční promluvy na Radiu Vatikán byly překládány do mnoha dalších jazyků.

Od roku 1990 přednášel již jako emeritní profesor na Papežském orientálním institutu, a od roku 1991 žil a pracoval v Centro Ezio Aletti v Římě. V roce 1996 byl Ateliér duchovního umění Centra Aletti pověřen výzdobou papežské kaple „Redemptoris Mater“ ve Vatikáně, přičemž kardinál Špidlík a P. Marco Rupnik odpovídali za teologickou a uměleckou koncepci obnovy.

Ve stejném roce vzniklo další Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, jehož součástí je nakladatelství Refugium, které se od svého založení věnuje také kompletnímu vydání díla Tomáše kardinála Špidlíka.

V červenci 1992 navštívil Moravu, předsedal v Pustiměři o sv. Anně Mezinárodnímu setkání mládeže a týden nato vedl exercicie mladých v Drysicích.

V březnu 1995 vedl duchovní cvičení (exercicie) papeže Jana Pavla II. a římské kurie.

21. října 2003 byl Janem Pavlem II. jmenován kardinálem.

Tomáš kardinál Špidlík zemřel v pátek 16. dubna 2010 ve Věčném městě. Po obřadech v Olomouci a na Velehradě byl dne 30. dubna 2010 pohřben v bazilice Panny Marie na Velehradě.

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group