Programové tipy (15.–22. 4. 2019)

Programové tipy (15.–22. 4. 2019)

V týdnu 15. dubna na Proglasu zachytíte například premiérové Čtení na pokračování z knihy Dotkni se ran nebo záznam postního duchovního folklórního koncertu Hudba pravdy.

Ve Svatém týdnu přineseme autorské čtení z knihy Dotkni se ran českého katolického kněze a teologa, nositele Templetonovy ceny, P. Tomáše Halíka (od pondělí 15. do čtvrtka 18. 4.).

Na Bílou sobotu (20. 4.) vám v 10.10 nabídneme k poslechu záznam koncertu Hudba pravdy, ve kterém zazní postně rozjímavé moravské písně. Dramaturgie koncertu je úzce spjata s vrcholící postní dobou a je zároveň i naléhavou prezentací odkazu moravské lidové a chrámové hudby. Jeho poselstvím je připomenout a podpořit kulturní a spirituální hodnoty naší společnosti prostřednictvím setkání s láskou, vírou a nebem. Nápěvy z horňáckých či valašských kancionálů, písně Jana Amose Komenského či poetický odkaz Petra Bezruče přednesou moravští zpěváci M. Múčková, K. Blažková a J. Zaviačič za doprovodu Ensemble FLAIR.

Programové tipy
Datum: Pondělí 15. 4. 2019
09:00 Vítejte, senioři! - Čapkova Strž
11:05 Čtení na pokračování - Dotkni se ran - Brána zraněných
20:15 Studio Jan Neumann - Trojklášteří Český Krumlov - Návštěvníkem v českokrumlovských klášterech
Datum: Úterý 16. 4. 2019
09:00 Kafemlýnek - Jak vznikají programy pro rodiny v Olomouci
16:00 Barvínek - O smrti
20:15 Studio Radim - Pomoc bližním jako zaměstnání?
Datum: Středa 17. 4. 2019
09:00 Okolo stolu - Houslař Jan Slípka
15:10 Křížová cesta
20:15 Studio Hedvika - Věřte - nevěřte aneb Velikonoce a co dál?
Datum: Čtvrtek 18. 4. 2019
09:00 Mezi slovy - Cestou spásy
18:00 Mše svatá - Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze - Zelený čtvrtek
20:15 Rozjímání o vykoupení - Zelený čtvrtek - Rozjímání o vykoupení V. - Zelený čtvrtek
Datum: Pátek 19. 4. 2019
11:05 Povídky Jana Čepa - Nedělní odpoledne; Variant
15:00 Velkopáteční obřady - Z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích - Velkopáteční obřady
16:55 Oktáva - Bachovy pašije
Datum: Sobota 20. 4. 2019
09:40 Ten nářek, ó Kriste, zpěv slzami orosený
10:10 Hudba pravdy
20:00 Velikonoční vigilie - Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Datum: Neděle 21. 4. 2019
09:00 Mše svatá - Z kostela Všech svatých v Litoměřicích - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
12:00 Urbi et orbi
13:30 Knihovnička - Hubert Wolf: Krypta
20:15 Křesťan a svět - Velikonoce mezi řeholníky