Během těchto dní jsme navázali spolupráci s několika novými Kamarády Proglasu

Během těchto dní jsme navázali spolupráci s několika novými Kamarády Proglasu

Proglasové časopisy v Ostravě - Nové Bělé bude předávat paní Lucie, několika ulic středu Brna se ujme paní Anna, pan František přebírá doručování ve Fryštáku, Horní Vsi a Lukovečku. V části brněnských Husovic se o poštu z Proglasu bude starat paní Hana a v Kutné Hoře pan Jaroslav. Děkujeme.

Kamarád Proglasu své členstvi v Klubu přátel rozšiřuje o spolupráci při doručování proglasových časopisů ve svém okolí (obec nebo část obce, kterou si sám vybere). Šetří tak nemalé náklady na poštovném. Významná je i služba informační (oznamuje změny adres, příjmení, úmrtí apod.) a propagační (na vhodném místě nástěnka nebo stolek s našimi materiály). Tato dobrovolná služba je pro nás velkým přínosem. S Kamarády Proglasu se každoročně setkáváme na velice milém Setkání v Brně.

Setkání Kamarádů Proglasu 2020