Studio Štěpán - Litoměřice

Z Diecézního domu kardinála Trochty se Studio Štěpán přestěhovalo na novou adresu v Litoměřicích. Nyní najdete studio Proglasu – Štěpán na Mírovém náměstí, v samém středu Litoměřic.

O jeho chod se po Marii Koscelníkové, která zde pracovala od  22. září 2003 nyní stará redaktorka Vlasta Klekerová, která do vysílání přináší zprávy z dění v litoměřické diecézi a kraji.

Kontakt:

Studio Štěpán
Mírové náměstí 15
412 01 Litoměřice

telefon: 511 118 891
e-mail: stepan@proglas.cz

odpovědná redaktorka
Vlasta Klekerová
mobil: 723 276 479
klekerova@proglas.cz

Chcete-li najít cestu k nám, nabízíme vám mapu.

Studio Štěpán od doby svého přestěhování z Diecézního domu kardinála Trochty do nového prostoru je tak trochu skryto v romantickém zákoutí vnitřního dvora alla italiana na náměstí Míru vedle Karmelitánského knihkupectví Jonáš.

Po deseti letech existence studia Štěpán nám od května 2014 začal nový život se svými upgradovanými výzvami a nadějemi, že najde své uplatnění zvlášť v evangelizaci své litoměřické diecéze.

Studio zatím obývá jediná redaktorka, Vlasta Klekerová, totiž já.

Zamyslela jsem se tedy, za jaký konec tu svou práci ve studiu vzít. Velmi záhy jsem zjistila, že moje touhy jsou větší, než přírodní zákony, které mi prostě neumožní být na dvou a více místech současně. A na dar bilokace mi chybí potřebná dávka svatosti. Ani Padre Pio se neslituje, aby mi jí trochu půjčil. Také jsem zjistila, že Mojžíšův tchán Jitro měl pravdu, když Mojžíšovi radil, aby nebyl na všechnu tu práci sám, aby si vybral spolupracovníky, jinak se zbytečně vyčerpává. A tak začala moje mise mezi lidmi. Mojžíš měl na rozdíl ode mě z čeho vybírat, já jsem musela teprve začít shromažďovat nějakou tu hrstku lidu, která by chtěla se mnou tvořit malou duchovní rodinu a věnovala by studiu Štěpán svou přízeň.

To se pomalu daří a tak mám radost vzdát Bohu chválu za:

 • živé vysílání modlitby nešpor každý čtvrtek
 • živé vysílání modlitby nešpor v pondělí (zatím) 1 x za 14 dní
 • dobrovolníky, kteří jsou ochotní střídat se na nešpory ve studiu Štěpán
 • živý přenos modlitby Anděl Páně během letních prázdnin, které se účastnila skupinka 12 dětí
 • možnost živého přenosu modlitby Anděl Páně každou středu, pokud najdu duše ochotné dorazit do studia (stále na tom pracuji a nezdávám se, ani když na mé duchovní city padne splín)
 • pořady s hostem 1 x měsíčně
 • přípravu a natáčení pozvánek ve studiu Štěpán a vysílaných z mateřské redakce v Brně každou středu a pátek
 • reportáže
 • příznivce Radia Proglas, které sbírám na svých cestách napříč diecézí
 • šíření DAB poslechu v našem kraji
 • každou zprávu, kterou se mi podaří přispět mým milým kolegům ve zpravodajství (kdybyste věděli, jak jsou ke mně shovívaví, nosili byste je na rukách)
 • přípravu na spuštění živého vysílání ze studia Štěpán, totiž nedělní Modlitby rodin
 • fungující facebookové stránky studia Štěpán
 • příležitostný živý telefonát do vysílání (jako tomu bylo například o Noci kostelů 2014 nebo při pozvánce k pořadu o restitucích, případně při modlitbě růžence)
 • nové posluchače Proglasu z naší diecéze, kteří jsou vděční, že mají ve svém kraji zástupce
 • každodenní poznávání překrásné litoměřické diecéze, kterou nevím, kde milovat dřív
 • spoustu zajímavých nevěřících, leč Bohu otevřených lidí, které mi Pán Bůh posílá do cesty
 • dobrodince, kteří z dobroty srdce věnovali studiu Štěpán hrnečky pro hosty, knihy, aby se tu zlepšila akustika, přilepili koberec na schod, aby neklouzal, spravili protékající záchod, přinesli domácí šťávu nebo čokoládu jen tak pro radost
 • můj každodenní růst v novém zaměstnání a povolání zároveň
 • tolik dalších věcí, které zůstanou skryty, aby nepřišly o svou odměnu v nebi.

Modlitba večerních chval

Řekla bych, že v současné chvíli je to nejsledovanější příspěvek studia Štěpán. Snažím se na každou modlitbu osobně připravit, zamyslet se nad texty, co nám mohou ten který den nabídnout k osobnímu duchovnímu růstu. Prosby už nemusím vymýšlet, ty už dodáváte vy sami, posluchači stávající i ti teprve rodící se. Modlitbu nešpor vnímáme a konáme jako misiie v naší diecézi a zároveň jako zcela osobní a pokud možno hmatatelné setkání s lidmi, o nichž víme anebo tušíme, že jsou osamělí a potřebují pohladit na duši, tak nějak si popovídat s přítelem na dálku a zároveň s ním svěřit Bohu svá trápení i radosti. Zásadně žalmy nečtu jako noviny. Opravdu se modlím tak, že cítím přítomnost všech posluchačů jako bychom byli v jediné kapli všichni spolu. Já jsem u vás, vy jste u nás ve studiu.

Dáváme si záležet na tom, abych si duchovně sedli vedle každého člověka, který se v tu chvíli s námi modlí breviář nebo ho aspoň poslouchá.

A protože kolikrát není příliš prostoru, abych vám představila ty krásné duše, které sedí u druhého mikrofonu a dávají ze své trémy maximum lásky k vám, představuji vám je tu, abyste věděli, za koho Pánu Bohu ve volném čase děkovat:

1. Blanka Tomasová z Křešic, vedoucí prodejny Karmelitánského knihkupectví Jonáš
2. Mirka Letošová z Lovosic, seniorka, vdova a výborná pekařka
3. P. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze
4. J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Walenty Szeliga, děkan u Všech svatých Litoměřice
5. R.D. Mgr. Roman Karol Depa z Římskokatolické farnosti Lovosice
6. J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek, kanovník litoměřické kapituly
7. sestry Anička a Štěpánka Posádovy, známé jako sestry Štěpánky 
8. Jana Olivová z Trnovan, maminka 5 dětí
9. Jakub Myšička, pastorační asistent, student KTF UK
10. Margit Veselská, dobrovolnice z Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích
11. Marie Mazancová, farnice z děkanství Všech svatých v Litoměřicích
12. Zdeňka Kirbsová, farnice z děkanství Všech svatých v Litoměřicích
13. Jaroslav Veselka, lovosický farník a velký příznivec Radia Proglas
14. Pavel Česal z Libochovic

Další dobrovolníci jsou ve fázi zacvičování a tichého pozorování, jako Martin a Ingrid Buriánovi (lovosická farnost), Martin Brůža (lovosická farnost), Jan a Štefanie Štětinovi (České Kopisty) a pokud jsem na někoho zapomněla nebo se najdou další, seznam doplním.  Bez těchto dobrých lidí by studio Štěpán svou službu večerních chval nemohlo naplňovat. Mnozí dojíždějí zdaleka, i já to mám do studia 20 km z domova a stojí mi to za to setkat se s vámi.

Prohlídky studia

Někteří lidé přicházejí do studia nečekaně, jiní se předem ohlásí – to jednoznačně vítáme. Každý, kdo odešel ze studia, něco zajímavého se o vysílání a o Proglasu dozvěděl. Máme ve studiu návštěvní knihu se spoustou milých slov.

Kontakt a pracovní doba

Denně dopoledne.

Vzhledem k tomu, že mám tři společensky aktivní děti školkou, školou a kroužky povinné, nebývám ve studiu k zastižení po poledni.

 

 

Ve dnech, kdy se modlíme nešpory, můžete mě zastihnout ve studiu už v 16:15 hodin až do 21:45 hodin. Na telefonním čísle 723 276 479 mě ale zastihnete ve dne v noci. Mívám zvonění vypnuté jen tehdy, když někde nahrávám, a to i třeba zvuky z přírody nebo z ulice do své databáze zvuků pro pořady s hostem, anebo to společenské ohledy vyžadují (např. koncert, divadlo, adorace).

E-maily vyřizuji stále a průběžně v každou denní či večerní dobu, pokud nejsem zrovna na cestách.

Ambice

Snad se mi podaří v budoucnu živě vysílat noční linku ze studia Štěpán. Večerní popovídání s vámi by mě těšilo.

Závěrem… S veselou myslí fanděte dál celému Radiu Proglas :)!