Studio Štěpán – Litoměřice

Studio Štěpán bylo v provozu od září 2003 (redaktorka Marína Koscelníková, Diecézního dům kardinála Trochty). Od května 2014 do prosince 2018 sídlilo na Mírovém náměstí (redaktorka Vlasta Klekerová).

Od ledne 2019 obsluhuje studio Štěpán pražské studio Kristián.

Kontakt:

Studio Proglasu Štěpán Litoměřice

Thákurova 3, 160 00 Praha

telefon: 220 181 319
e-mail: stepan@proglas.cz