Modlitby od vás

„K Bohu vede tolik cest, kolik je lidí,“ odpověděl před lety na otázku novináře kardinál Ratzinger. Podobně je i mnoho způsobů, jakými je možné se k Bohu obracet. Čas od času dostaneme od vás, posluchačů text nějaké modlitby. Jelikož není možné je všechny zařadit do vysílání Proglasu, chceme je alespoň umístit na tyto stránky. Cesta každého k Bohu je originální. Věříme proto, že si tyto modlitby najde každý, komu ve víře pomohou.

Publikovat zde budeme pouze modlitby, které mají církevní schválení (tzv. imprimatur).

 


Akt (úkon) odevzdání světa Božímu milosrdenství podle blahoslaveného Jana Pavla II.


Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes určení světa a každého člověka. Skloň se nad námi, hříšníky, uzdrav naši slabost, osvoboď nás od každého zla, dej, aby všichni obyvatelé země zakusili tvé milosrdenství, aby v tobě, Bože jediný v Trojici, nacházeli vždy pramen naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a vzkříšení tvého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu! Amen.


Modlitba dvou srdcí lásky

 

Ježíši! Maria! Miluji Vás.
Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen.
(10 x jako růženec)

Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé,
zraněné srdce k sobě a nevracej mi je,
dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mne k sobě
a posvěť mne v plamenech své lásky.
Vezmi mne k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,
vždyť Ti zcela náležím. Amen.
 
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko!
Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.
 
Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.
 
Ó Srdce lásky! Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.