Hudební siesta – 2. část

Datum a čas vysílání: 13. 8. 2022, 12:45
Cyklus: Hudební siesta – 2. část
  • Jiří Antonín Benda: Koncert G dur pro cembalo
  • Johann Joachim Quantz: Koncert g moll pro dvě flétny a smyčce
  • Josef Mysliveček: Sinfonia in CSinfonia in G

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).