Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 13. 8. 2022, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Georg Philipp Telemann: Koncert g-moll pro dvoje housle, smyčcový orchestr a continuo
  • Antonio Vivaldi: Koncert a-moll pro fagot, smyčce a continuo RV 497
  • Giuseppe Tartini: Sinfonia A-dur

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie D-dur op. 35 č. 1 (1782) G. 509 - Allegro; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Pople Ross; Soubor: Londýnský festivalový orchestr
13:30Knihovnička
13:45Komentář Rádia Vatikán
14:00Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Jak se vám líbí
15:50Odpolední proud – Hudební...