Duchovní slovo

Datum a čas vysílání: 25. 12. 2021, 06:50
Autor: Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Duchovní slovo
Název pořadu: Z knihy Pane, kde bydlíš?
Název části: Vánoční homilie

Vánoční homilie otce biskupa Josefa Hrdličky, čtená z knihy Pane, kde bydlíš? (vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci v roce 2010).


Duchovní slovo – výběr textů z Písma, spisů světců a dalších významných autorů (pondělí – pátek 6.20, sobota a neděle 6.50, večer denně, kromě středy, ve 23.50).

Premiéra: 25. 12. 2010, 23:50
Opakování: 25. 12. 2010, 23:50, 25. 12. 2013, 23:50, 25. 12. 2016, 06:50, 24. 12. 2019, 23:50, 25. 12. 2021, 06:50