Prožijte adventní dobu s Proglasem

Vánoce 2010 na Proglasu

Datum vložení: 23. 12. 2010, 14:16
Autor: Sto

Vyberte si z programové nabídky Proglasu o letošních vánočních svátcích.

Vánoce na Radiu Proglas (24. prosince 2010 – 1. ledna 2011)
R = repríza, opakování pořadu

Štědrý den, pátek 24. prosince 2010
0.05
Všimli jsme si: Kulatý stůl víry: O exorcismu (R z pátku 17. 12.) 0.50 Písničky 1.00 Duchovní hudba: A. Vivaldi: Sonáta pro violoncello a basso continuo č. 6, 7, 9, 8, 5 a 4 2.00 Písničky 3.00 Jak se vám líbí: Rozhovor s Martinem Šmídem z klezmerové skupiny Klec (R) 3.45 Písničky před svítáním 4.45 Jitro s dechovkou 5.00 Duchovní hudba: J. H. D´Anglebert: Troisieme suite in d 5.23 Adventní hymnus: Proroci rozhlašují 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 5.30 Písničky pro sváteční ráno 5.55 Informace o pořadech 6.00 Hudebně-zpravodajský magazín 6.15 Duchovní slovo 6.30 Ranní chvály 6.45 Křesťanské písně 7.00 Radio Vatikán (záznam včerejšího českého a slovenského pořadu) 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Vánoční noviny ČRo 2 8.05 Hudebně-zpravodajský magazín 9.00 Vážná hudba: P. J. Vejvanovský: Serenáda, Sonata prima a 5, Sonata secunda a 6 9.15 TWR: Rýmování o životě 9.30 Katechismus Katolické církve: Věřím v Boha I. (24. část) 10.00 Knihovnička Proglasu: Michael Collins: Vatikán.Tajemství a poklady Svatého města 10.10 Dopoledne s Proglasem 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Povídka: J. Neruda: Přivedla žebráka na mizinu (R) 11.57 Myšlenka na den (R) 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: G. P.  Telemann: Suita in D dur; A. Corelli: Koncert pro hoboj A dur; J. S. Bach: Braniborský koncert č. 2 F dur a č. 4 G dur; Střípek poezie: V. Renč: Popelka Nazaretská (VII, VIII, IX) 13.30 Duchovní hudba: Adventní mariánské zpěvy 13.41 Adventní hymnus: Hodina třetí z poledne 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Sváteční pohádka: Vánoční vůně 14.35 Pozvánky na půlnoční 15.00 Písničky pro sváteční odpoledne 15.25 Informace o pořadech b Písničky pro sváteční odpoledne 16.00 Všimli jsme si: Církev a lidové tradice 16.45 Četba evangelia narození Lk 2, 1-20 16.50 Lidová vánoční hudba 17.55 Myšlenka na den 18.00 Vánoční povídka: O. Henry: Dar tří králů 18.25 Duchovní hudba: V. A. Michna: Z nebe posel vychází; J. Třanovský: Rosu dejte, ó nebesa; Vánoční písně z kancionálu; 19.00 Štědrovečerní zíváček: G. Sehlinová: Mariin malý oslík 19.15 Duchovní hudba: B. Britten: Hodie Christus Natus est; Anonymus: Adeste fidelles; J. N. F. Seger: Imitatio super Alleluja paschale; J. S. Bach: Jesus bleibet meine Freude; A. V. Michna: Chtíc, aby spal; J. S. Bach: Italský koncert; J. J. Ryba: Rozmilý slavíčku; J. N. F. Seger: Toccata a fuga D dur; J. S. Bach: Erbarme dich; Wachet auf, ruft uns die Stimme; L. Fišer: Půlnoční krajinou andělé jdou; Anonymus: Štědrej večer nastal; F. X. Gruber: Tichá noc 20.15 Koledy 20.45 Radio Vatikán (R následující den 7.00) 21.05 Večerní chvály 21.15 Koledy a štědrovečerní vzkazy 22.00 Duchovní hudba: Koledy a pastorely 22.50 Duchovní slovo 23.00 Půlnoční mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Ducha v Ostravě–Zábřehu

Bohoslužby v dalších médiích:
Tv Noe: 21.55 Přímý přenos půlnoční mše sv. z baziliky sv. Petra v Římě
ČT 1: 24.00 Přímý přenos půlnoční mše sv. z kostela sv. Jana Nepomuckého v Ostravě–Staré Bělé
ČT 2: 18.45 Vánoční promluva patriarchy Církve československé husitské T. Buty, Th.D.
ČRo 2: 24.00 Přímý přenos půlnoční mše sv. z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze
Rádio Lumen: 16.00 Vigilie – přímý přenos mše sv. z baziliky Povýšení sv. Kříže v Kežmarku
                     23.55 Přímý přenos půlnoční mše sv. z dómu sv. Alžběty v Košicích


Boží hod vánoční, sobota 25. prosince 2010
0.30
Písničky 1.00 Anonymus: Koledy a pastorely 2.00 Vánoční písně a koledy 3.00 Jak se vám líbí: Vánoční rozhovor s cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou (předpremiéra) 4.00 Písničky před svítáním 4.45 Vánoční jitro s dechovkou 5.00 Informace o pořadech 5.05 Vážná hudba: Jiří Ignác Linek: Korunovační intrády; D. A. F. Milčinský: Pastorela a tre; J. F. N. Seger: Fuga in C "De tempore Natalis"; J. K. J. Kuchař: Pastorale; H. L. Hassler: Renesanční tance; J. F. N. Seger: Fuga in G 5.20 Vánoční hymnus: Od bran, z nichž slunce vychází 5.27 Myšlenka na den (R 11.50 a 17.55) 5.30 Koledy 5.55 Informace o pořadech 6.00 Vánoční písně 6.15 Duchovní slovo 6.30 Ranní chvály 6.45 Lidové koledy 7.00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 7.15 Vánoční písně 7.20 Komentář týdne (předpremiéra) 7.30 Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR) 8.30 Mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu 9.30 Vánoční magazín Barvínku 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vánoční vonička lidových koled 11.00 Zprávy ČRo 2 11.05 Všimli jsme si: Církev a lidové tradice (R) 11.52 Myšlenka na den (R) 11.55 Urbi et orbi (přímý přenos polední modlitby z Vatikánu, požehnání papeže Benedikta XVI.) 12.30 Hudební siesta: P. J. Vejvanovský: Serenada: Ingressus, Sarabanda, Gavota, Menuet, Gigue; J. S. Bach: Kantáta "Unser Mund sei voll Lachens"; F. Manfredini: Concerto grosso per il Sanctissimo Natale op. 3 č. 12 C dur; Střípek poezie: V. Renč: Popelka Nazaretská (X, XI, XII, XIII, XIV) 13.30 Koledy pro sváteční odpoledne 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Sváteční pohádka: L. Freyová: Vánoční dárek a Jablíčko 14.30 Pozvánky 14.55 Informace o pořadech 15.00 Jak se vám líbí: Rozhovor s Daliborem Štruncem o albu Betlém 15.45 Čteme z křesťanských periodik 16.00 Folklorní pořad: Pastýřské vytrubování a koledy o pastýřích 17.00 Studio Radim: Slovo se stalo tělem 17.55 Myšlenka na den (R) 18.00 Vánoční rozhlasové noviny ČRo 2 18.15 Komentář týdne 18.30 Za lidovou písničkou 19.00 Večerní zíváček: G. Sehlinová: Mariin malý oslík 19.15 Slyšte lidé! Pro děti pod stromeček 2010 20.15 Radio Vatikán (R následující den 7.00) 20.30 Modlitba radostného růžence 21.05 Večerní chvály 21.20 Duchovní hudba: Anonymus: Veselé vánoční hody; Čarovné noci; Poslyšte bratři jen; F. X. Gruber: Tichá noc; D. F. Milčinský: Pastorela; J. Mihalička: Aj, radost velikou; A. V. Michna: Bůh se nám dnes narodil; J. I. Linek: Já jsem pastýř; Vzhůru bratři; Narodil se Kristus Pán; J. J. Ryba: Rozmilý slavíčku; Srdce plesá; S radostí, s plesáním 22.05 Vánoční hymnus: Věčného božství oslnivý jase 22.10 Studio Hedvika: Ježíš – Vykupitel a Spasitel 22.35 Duchovní hudba: P. Fiala: Zpěvy u jesliček - Nová pastorela na text Václava Renče; J. Gallus-Handl: Resonet in laudibus 22.55 Informace o pořadech 23.00 Vánoční písně a koledy 23.50 Duchovní slovo 23.58 Půlnoční modlitba

Bohoslužby v dalších médiích:
Tv Noe: 10.30 Přímý přenos mše sv. z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze
            12.00 Přímý přenos vánočního požehnání papeže Benedikta XVI. z Říma (Urbi et orbi)
ČT 2: 10.00 Přímý přenos bohoslužby ze sboru Evangelické církve metodistické v Praze-Strašnicích
ČT 1: 11.55 Přímý přenos vánočního požehnání papeže Benedikta XVI. z Říma (Urbi et orbi)
ČRo 2: 09.00 Přímý přenos bohoslužby Církve československé husitské z kostela sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě
Rádio Lumen: 10.00 Přímý přenos mše sv. z baziliky Povýšení sv. Kříže v Kežmarku
                     18.00 Přímý přenos mše sv. z dómu sv. Alžběty v Košicích


Neděle 26. prosince 2009, Svátek Svaté Rodiny
0.05
Kolem se toč (předpremiéra) 1.05 Katechismus katolické církve: Věřím v Boha I. (24. část, R) 1.30 Komentář týdne (R) 1.40 Anonymus: Koledy, pastorely a varhanní skladby 2.30 Písničky do tmy 3.00 Z archivu hudebních pořadů 4.00 Písničky před svítáním 5.00 Duchovní hudba: Anonymus: Koledy a pastorely 5.25 Vánoční hymnus: Kriste, světlo Otce 5.27 Myšlenka na den (R 11.57 a 17.55) 5.30 Vánoční písně a koledy 5.55 Informace o pořadech 6.00 Čteme z křesťanských periodik 6.15 Evangelium pro dnešní den 6.20 Duchovní slovo 6.30 Ranní chvály 6.45 Lidové koledy 7.00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 7.15 Radio Vatikán (záznam slovenského vysílání) 7.30 Vánoční písně a koledy 7.45 Studna slova (TWR) 8.00 Duchovní hudba: A. V. Michna: Svatoroční muzika; Česká mariánská muzika; Anonymus: Vánoční písně z Jistebnického kancionálu; O vánocích zpívám (francouzská); Spinkej, hajej, mé milé děťátko (italská); Prosinec je, jsou tu svátky (španělská); Los animales ante Nacimento (španělská); Když já jsem seděl na břehu (anglická); Dobrý král Václav (anglická); V. K. H. Rovenský: Spanilá z archy holubičko (česká); Anonymus: Jozef můj kochany (moravská) 9.00 Mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Tomáše v Brně 10.00 Varhanní hudba: C. Balbastre: Druhá vánoční suita 10.25 Informace o pořadech 10.30 Úvod do christologie: Ježíš jdoucí v ústrety smrti (11. díl, R z pondělí 20. 12.) 11.00 Proglaso: 11.55 Myšlenka na den (R) 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: J. N. Hummel: Koncert Es dur pro trubku a orchestr; G. F. Händel: Feuerwerkmusik; G. Torelli: Concerto in forma di Pastorale op. 8 č. 6 g moll; J. S. Bach: Suita g moll (Anglická suita č. 3, arr. Jos. J. Raff); Střípek poezie: Vánoční hymnus v úpravě Václava Renče: Kristus je život, který přišel na zem 13.20 Knihovnička Proglasu: Jean-Marie Tézé: Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Nedělní pohádka: Jaroslav Olšava, upravila Irena Kintrová: Kašpar, Melichar a Baltazar 14.30 Blahopřání 15.10 Jak se vám líbí: Vánoční rozhovor s cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou (předpremiéra) 16.00 Zprávy ČRo 2 16.05 Za lidovou písničkou 16.25 Informace o pořadech 16.30 Písničky z archivu 17.00 Křesťan a svět: Na prvním místě rodina 17.30 Pravoslavní: Slavení Vánoc v pravoslaví (R) 17.55 Myšlenka na den (R) 18.00 Vánoční Rozhlasové noviny ČRo 2 18.05 Povídka: Bruno Ferero: Tatínek na Vánoce 18.30 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 18.45 Písničky 19.00 Kolem se toč 20.00 Písničky 20.15 Radio Vatikán (R následující den 8.45) 20.30 Koncert duchovní hudby: J. S. Bach: Vánoční oratorium - kantata na první, druhý a třetí den narození 22.05 Večerní chvály 22.20 Písničky k usínání 22.55 Informace o pořadech 23.00 Komorní hudba: H. Schütz: Příběh o narození Krista; G. Gabrieli: Quem vidistis, pastores 23.50 Duchovní slovo 23.58 Půlnoční modlitba

Bohoslužby v dalších médiích:
Tv Noe: 10.30 Přímý přenos mše sv. z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze
            12.00 Přímý přenos polední modlitby Svatého otce Benedikta XVI. z Vatikánu
ČRo 2: 09.00 Přímý přenos bohoslužby Církve římskokatolické z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
Rádio Lumen: Přímý přenos mše sv. z jezuitského kostela Nejsvětějšího Spasitele v Bratislavě


Pondělí 27. prosince 2010
0.05
Folklorní okénko: Medailon zpěváka Jaroslava Kováříka z Kobylí (R) 1.00 Komorní hudba: F. Liszt: Christus I. díl - Vánoční oratorium 2.00 Minuty pro zdraví (R) 2.12 Vítejte senioři (R) 2.30 Písničky 3.00 Slyšte lidé! Vánoční alba 2008 (R) 4.00 Písničky před svítáním 4.45 Jitro s dechovkou bInformace o pořadech 5.05 Hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den (R 11.57 a 17.55) 5.30 Vážná hudba: A. Vivaldi: Concerto grosso d moll 5.42 Evangelium pro dnešní den 5.45 Duchovní slovo 5.48 Písničky  5.55 Z očekávaných událostí 6.00 Zprávy ČRo 2 6.10 Ranní chvály 6.30 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.05 Písničky 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9.00 Vážná hudba: J. A. Benda: Allegro z Koncertu G dur; B. Marcello: Adagio ze Sonaty D dur; J. Haydn: Allegro z Konceru D dur; J. Linha: Pastorela Pacholátku milému; T. Kolovrátek: Partitha pastoralis 9.15 Stopy – Svědectví o Božím jednání (TWR) 9.30 Studio Kristián: Doteky Krista (R) 10.00 Komentář týdne (R) 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Zprávy ČRo 2 11.05 Folklorní pořad: Pastýřské vytrubování a koledy o pastýřích (R) 11.57 Myšlenka na den (R) 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: J. K. J. Neruda: Koncert Es dur pro trubku a orchestr; F. X. Thuri: Koncert pro hoboj a orchestr d moll; O. Nedbal: Andersen - taneční pohádka o devíti obrazech (výběr); Střípek poezie: J. Vrchlický: Vánoce 13.00 Zprávy Proglasu 13.05 Písničky časně odpolední 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Písničky a pozvánky 14.30 Třikrát z Proglasu 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Písničky a zpravodajské vstupy 16.00 Úvod do christologie: Patristická christologie (12. díl) 16.30 Studio Radim: Osobnosti arcidiecéze Olomouc (R) 16.55 Kolem se toč (R) 17.55 Myšlenka na den (R) 18.00 Mše svatá. Přímý přenos z katedrály sv. Alžběty v Košicích (Radio Lumen) 18.30 Duchovní hudba: M. Praetorius: Es ist ein Ros' entsprungen; Anonymus: Eya martyr, Stephane; Salve lux fidelium; Sophia nasci fertur; Improvizace varhanní; Alleluja, a new work; : Else, else, else; Improvizace varhanní 18.45 Hudební zastavení 19.00 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 19.15 Jak se vám líbí: Vánoční rozhovor s cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou 20.00 Večerní zprávy Prloglasu 20.15 Bible v liturgii: Sir 24,1-4.12-16 20.45 Radio Vatikán (R následující den v 8.45) 21.05 Večerní chvály 21.30 Studio Radim: Slovo se stalo tělem (R) 22.00 Nahlížení: Petr Osolsobě: Betlémská hvězda 22.30 Noční linka: O obdarovávání (Roberto Scavino) 23.30 Křesťanské noviny (Radio Lumen) 23.50 Duchovní slovo 23.58 Půlnoční modlitba


Úterý 28. prosince 2010, sv. Dětí betlémských
0.05
Křesťan a svět: Vykoupaný v Boží lásce II. (R) 0.35 Noční bdění s folkem 1.00 Duchovní hudba: J. Seidel: Zpěvy betlémské 2.00 Křesťanské noviny (Radio Lumen, R) 2.30 Písničky 3.00 Jak se vám líbí (R) 3.45 Písničky před svítáním 4.45 Jitro s dechovkou 5.00 Informace o pořadech 5.05 Hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den (R 11.57 a 17.55) 5.30 Vážná hudba: P. Hellendaal: Concerto grosso č. 3 F dur op. 3 5.42 Evangelium pro dnešní den 5.45 Duchovní slovo 5.55 Z očekávaných událostí 6.00 Zprávy ČRo 2 6.10 Ranní chvály 6.30 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9.00 Vážná hudba: B. Godard: Koncertní skladba pro flétnu a orchestr 9.15 Tichá pošta (TWR) 9.30 Kafemlýnek: Příběh života 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička - dechovka 11.00 Zprávy ČRo 2 11.05 Studio Radim: Dětství Ježíše Krista v apokryfních evangeliích 11.45 Písničky před polednem 11.55 Myšlenka na den (R) 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: A. V. Michna: Vánoční muzika; A. Vivaldi: Koncert F dur pro housle op. 4 č. 9; Koncert G dur pro housle op. 4 č. 12; G. Tartini: Sinfonia A dur; Střípek poezie: F. Lazecký: O Vánocích 13.00 Zprávy Proglasu 13.05 Písničky 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Písničky a pozvánky 14.30 Třikrát z Proglasu 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Písničky a zpravodajské vstupy 15.25 Informace o pořadech 15.30 Písničky 15.40 Kukadlo 16.00 Barvínek: Prosincový magazín 16.55 Slyšte lidé! Pro děti pod stromeček 2010 (R) 17.55 Myšlenka na den (R) 18.00 Mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Augustina v Brně 18.35 Duchovní hudba: J. Krček: Legenda vánoční; Anonymus: Vánoční písně z barokních kancionálů 19.00 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor s Daliborem Štruncem ze skupiny Cimbal Classic o albu Betlém 20.00 Večerní zprávy Proglasu 20.15 Bible v liturgii: Žalm 147 20.45 Radio Vatikán (R následující den 8.45) 21.05 Večerní chvály 21.15 Křesťanské písně 21.30 Studio Radim: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné (R) 22.00 Studio Vojtěch: Bohuslav Martinů 22.30 Živý růženec (radostný) 23.00 Duchovní hudba: Anonymus: Doba adventní a vánoční (Franusův kodex - 16. stol.) 23.50 Duchovní slovo 23.58 Půlnoční modlitba


Středa 29. prosince 2010
0.05
Oktáva: Beseda o novém CD s Dvořákovými Biblickými písněmi a o souboru Czech virtuosi (R) 0.30 Noční bdění s jazzem a blues 1.00 Duchovní hudba: Koledy a pastorely 2.00 Nahlížení: Petr Osolsobě: Betlémská hvězda 3.00 Hrajte kapely! Koncertní melodie do předvánočního času (R) 4.00 Písničky před svítáním 4.45 Jitro s dechovkou 5.00 Informace o pořadech 5.05 Hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den (R 11.55 a 17.55) 5.30 Vážná hudba: P. Locatelli: Concerto grosso opus 1, číslo 9 ,a quatro D dur 5.42 Evangelium pro dnešní den 5.45 Duchovní slovo 5.55 Z očekávaných událostí 6.00 Zprávy ČRo 2 6.10 Ranní chvály 6.25 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9.00 Vážná hudba: J. I. Linek: Sinfonia Pastoralis ex C 9.15 Zrcadlo (TWR) 9.30 Magdazín: Zvon do ticha 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Zprávy ČRo 2 11.05 Život a smrt Tomáše Becketa (R) 11.30 Písničky před polednem 11.57 Myšlenka na den (R) 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert č. 1 d moll pro klavír, housle a orchestr; F. Liszt: Preludia. Symfonická báseň č. 3; Střípek poezie: V. Borská: Je zima, Maria, O laskovost země, Pršelo na horách 13.00 Zprávy Proglasu 13.05 Tržiště – telefonická inzerce 13.20 Písničky 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Písničky a pozvánky 14.30 Třikrát z Proglasu 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Písničky a zpravodajské vstupy 15.25 Informace o pořadech 15.30 Písničky 16.00 Než zazvoní zvonec: Prastará legenda (R) 16.55 Folklorní okénko: Vánoční příběh v lidové písni (R) 17.55 Myšlenka na den (R) 18.00 Mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích Čtyřech Dvorech 18.30 Duchovní hudba: Václav Emanuel Horák: Missa pastoralis 18.45 Hudební zastavení 19.00 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se zástupci Scholy brněnské mládeže o DVD Františkovy jesličky 20.00 Večerní zprávy Proglasu 20.15 Bible v liturgii: Ef 1,3-6.13-18 20.45 Radio Vatikán (R následující den 8.45) 21.05 Večerní chvály 21.15 Křesťanské písně 21.30 Krýzovy jesličky (R) 22.00 Šmrnc 22.30 Noční cukrárna s Marií Machynkovou Pokornou a Marianou Košíčkovou 23.50 Duchovní slovo 23.58 Půlnoční modlitba

Čtvrtek 30. prosince 2010
0.05
Úvod do christologie: Patristická christologie (12. díl, R) 0.35 Noční bdění s etnickou hudbou 1.00 Duchovní hudba: Koledy a pastorely 2.00 Radio Vatikán slovensky (R) 2.30 Písničky 3.00 Folklorní okénko: Vánoční příběh v lidové písni (R) 4.00 Písničky před svítáním 4.45 Jitro s dechovkou 5.00 Informace o pořadech 5.05 Hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den (R 11.57 a 17.55) 5.30 Vážná hudba: G. F. Händel: Concerto grosso op. 3 č. 2 5.42 Duchovní slovo 5.55 Z očekávaných událostí 6.00 Zprávy ČRo 2 6.10 Ranní chvály 6.25 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.45 Radio Vatikán včera 9.00 Vážná hudba: P. Locatelli: Concerto grosso op. 1, č. 8, "Pastorale" a cinque, f moll 9.15 Slova naděje (TWR) 9.30 Vítejte senioři, Minuty pro zdraví 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička lidových písní (dechovka) 11.00 Zprávy ČRo 2 11.05 Studio Hedvika: Ježíš – Vykupitel a Spasitel 11.30 Písničky před polednem 11.57 Myšlenka na den 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr D dur; P. Vranický: Symfonie C dur opus 11; Střípek poezie: B. Rejnek: Zima jde do Betléma: Zasněžený práh, Mráz v okně 13.00 Zprávy Proglasu 13.05 Písničky časně odpolední 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Písničky a pozvánky 14.30 Třikrát z Proglasu 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Písničky a zpravodajské vstupy 15.25 Informace o pořadech 15.30 Písničky 16.00 Nahlížení: Petr Osolsobě: Betlémská hvězda 16.55 Hrajte kapely! Vánoční hudba v podání dechových orchestrů 17.57 Myšlenka na den 18.00 Mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Augustina v Brně 18.35 Duchovní hudba: J. S. Bach: Kantáta "Christum wir sollen loben schon"; Chorál z kantáty č. 147 19.00 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se zpěvákem Petrem Bendem o albu Vánoční koncert 20.00 Večerní zprávy Proglasu 20.15 Bible v liturgii: Rodina, učení a výchova 20.45 Radio Vatikán dnes 21.05 Večerní chvály 21.15 Křesťanské písně 21.30 Studio Radim: Dětství Ježíše Krista v apokryfních evangeliích (R) 22.00 Studio Jan: Benediktinské opatství Rajhrad prošlo obdobím rozkvětu i úpadku 22.30 Křesťan a svět: Na prvním místě rodina (R) 23.00 Písničky k usínání 23.50 Duchovní slovo 23.58 Simeonovo kantikum


Pátek 31. prosince 2010
0.05
Všimli jsme si: Církev a lidové tradice (R) 0.50 Písničky 1.00 Duchovní hudba: Koledy a pastorely 2.00 Písničky 3.00 Jak se vám líbí (R) 3.45 Písničky před svítáním 4.45 Jitro s dechovkou 5.00 Informace o pořadech 5.05 Hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den (R 11.57 a 17.55) 5.30 Vážná hudba: Anonymus: Narodilo se děťátko - pastorella in F; Symfonia pastoralis in B; Pastorella při jitřní mši in F 5.42 Duchovní slovo 5.48 Písničky 5.55 Z očekávaných událostí 6.00 Zprávy ČRo 2 6.10 Ranní chvály 6.30 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.45 Radio Vatikán včera 9.00 Vážná hudba: G. M. Schiassi: Vánoční pastorale; J. Ch. Pezel: Fünfstimmige blasende Musik 9.15 Rýmování o životě (TWR) 9.30 Katechismus Katolické církve: Vyznání víry – Bůh Stvořitel (25. část) 10.00 Jean-Marie Tézé: Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění 10.10 Dopoledne s Proglasem 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Zprávy ČRo 2 11.05 Všimli jsme si: Vezmi a čti 11.50 Písničky před polednem 11.57 Myšlenka na den 12.00 Polední modlitba 12.05 Hudební siesta: Johann ml. Strauss: Na krásném modrém Dunaji, valčík op. 314; Johan st. Strauss: Loreley-hudba Rýna, valčík op. 154; Johann ml. Strauss: Vídeňská krev, valčík op. 354; Příběhy z Vídeškého lesa, valčík op. 325; Ranní listy, valčík op. 279; Střípek poezie: F. Lazecký: Zase je betlémská noc: Volek a oslík; Jesličky světa 13.00 Zprávy Proglasu 13.05 Písničky 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Písničky a pozvánky 14.30 Třikrát z Proglasu 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Písničky a zpravodajské vstupy 15.25 Informace o pořadech 15.30 Písničky a zpravodajské vstupy 16.00 Mše svatá. Přímý přenos z kostela sv. Augustina v Brně 16.45 Písničky 16.55 Pořad pro děti 17.55 Myšlenka na den 18.00 Svět 2010. Přehled nejdůležitějších událostí roku 2010 očima zpravodajské redakce 19.10 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 19.30 Silvestrovský galavečer s  Terezkou Stoszkovou a Filipem Breindlem 23.30 Večerní chvály

Bohoslužby v dalších médiích:
Tv Noe: 18.00 První nešpory ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie (poděkování za rok 2010). Přenos z Vatikánu se Svatým otcem
Rádio Lumen: 16.00 Přímý přenos mše sv. z katedrály sv. Františka Xaverského v Banské Bystrici


Nový rok, sobota 1. ledna 2011, slavnost Matky Boží Panny Marie
0.05
Mše svatá. Přímý přenos z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně 1.30 Vzkazy a písničky 3.00 Z archivu slovesných pořadů (R) 3.50 Písničky před svítáním 5.00 Duchovní hudba 5.20 Mariánský hymnus: V Kristu se brána otvírá 5.25 Informace o pořadech 5.27 Myšlenka na den (R 11.57 a 17.55) 5.30 Písničky pro sváteční ráno 6.15 Evangelium pro dnešní den 6.20 Duchovní slovo 6.30 Ranní chvály 6.45 Křesťanské písně 7.00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 7.15 Hudebně-zpravodajský magazín 7.30 Komentář týdne (předpremiéra) 7.40 Písničky 8.00 Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR) 9.00 Mše svatá. Přímý přenos z z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci 10.00 Duchovní hudba: J. S. Bach: Fantasie a fuga in a; Fantasie a fuga in g; Jesu meine Zuversicht 10.20 Hymnus 10.25 Informace o pořadech 10.30 Vonička lidových písní 10.45 Svět 2010 (R) 11.57 Myšlenka na den (R) 12.00 Polední modlitba se Svatým Otcem přímý přenos ze Svatopetrského náměstí 12.15 Hudební siesta: J. D. Zelenka: Mše "Očišťování Panny Marie"; Střípek poezie: O. Fibich: Výběr z Vánoční svity (1. část) 13.30 Koledy pro sváteční odpoledne 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Sváteční pohádka: Princ Áram a Áran 14.30 Pozvánky 15.00 Jak se vám líbí: Rozhovor s Vojtěchem Jindrou ze skupiny Taliesyn o albu Zvesela! (R) 15.45 Písničky 16.00 Zprávy ČRo 2 16.05 Písničky 16.20 Informace o pořadech 16.25 Hudební listování 17.00 Studio Radim: Marie Bohorodička 17.30 Písničky pro příjemný podvečer 17.55 Myšlenka na den (R) 18.00 Rozhlasové noviny ČRo 2 18.15 Komentář týdne 18.30 Za lidovou písničkou 19.00 Večerní zíváček: Patricia M. St. John: Poklady pod sněhem 19.15 Slyšte lidé! Přehled nejlepších alb roku 2010 20.15 Radio Vatikán (R následující den 8.45) 20.30 Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě Světového dne míru 21.05 Večerní chvály 21.20 Duchovní hudba: J. S. Bach: Kantáta "Jesu, nun sei gepreiset"; Kantáta "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm" 22.05 Mariánský hymnus: Kmen Jesse už se květem skví 22.10 Magdazín: Zvon do ticha (R) 22.55 Informace o pořadech 23.00 Písničky k usínání 23.50 Duchovní slovo 23.58 Půlnoční modlitba

Bohoslužby v dalších médiích:
Tv Noe: 10.00 Přímý přenos mše sv. z baziliky sv. Petra ve Vatikánu
ČT 2: 16.30 Novoroční ekumenická bohoslužba ze smíchovského evangelického sboru v Praze
ČRo 2 Praha: 9.00 Přímý přenos mše sv. z kostela sv. Rodiny v Praze Řepích
Rádio Lumen: 11.00 Přímý přenos mše sv. z dómu sv. Martina v Bratislavě
                     18.00 Záznam mše sv. ze Starých Hor

Změna programu vyhrazena!

R = repríza, opakování pořadu

www.proglas.cz: Podrobnější informace o vysílaných pořadech, články autorů, pořady v audioarchivu a další zajímavosti.

Kompletní přehled vysílané vážné a duchovní hudby najdete na http://hudba.proglas.cz/program-klasicke-hudby.html

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2011 přejí pracovníci a spolupracovníci Radia Proglas!

 

Moderuje: Jan Novotný

Jan Novotný

Dnes má svátek: Blanka
sv. Bibiána

Partneři

Více

Tabulka plánovaných výluk a proběhlých výpadků v poslední době.

Z jiných webů

tisk.cirkev.czwww.katyd.czwww.signaly.czwww.vira.cz

Jsme na sítích

FacebookTwitterTwitterSignályYouTubeGoogle

© 2016 VIZUS | CMS | technický správce

RADIO PROGLAS - K větší slávě Boží | správce obsahu | prohlášení | textová verze | mapa stránek | RSS

Právě vysíláme:
Pohádka - večerní zíváček - Mariin malý oslík - Bouře (6. část)